Terminalezorg

Als je gehoord hebt dat je niet meer beter wordt en binnen afzienbare tijd zult sterven zijn er een aantal manieren waarop je de laatste fase kunt ingaan. Sommigen kunnen nog een tijdje zonder zorg doorleven. Anderen redden het met dagelijks bezoek van de thuiszorg. En weer anderen komen met vele toeters en bellen uit het ziekenhuis en hebben speciale zorg nodig. Als je de laatste fase in een hospice wilt doorbrengen of thuis kan ik wellicht wat voor je betekenen.

Terminale zorg in Xenia

De laatste jaren verleen ik met name zorg in een hospice in Leiden voor mensen van 16 tot 40 jaar, Xenia. Het is juist dit hospice waar ik als verpleegkundige graag terminale zorg verleen omdat het een sfeer uitstraalt waarbij je aan alles voelt dat de dood bij het leven hoort. Het huis ligt midden in de stad Leiden. Het is er huiselijk, kleurrijk en (bijna) alles is er mogelijk. Als ik niet thuis zou kunnen overlijden en wel in een hospice dan zou dit het hospice van keuze zijn.

Terminale zorg thuis

Een aantal jaren heb ik ook mensen tot het laatste moment thuis verzorgd. Mensen die een terminale indicatie hadden en graag thuis wilde overlijden. Samen met andere verpleegkundigen of verzorgenden vormden we een team en wisselden elkaar om de dag af. Je bent dan vierentwintig of achtenveertig uur in huis ben bij degene die gaat overlijden. We weten dan precies weet wat er speelt. Ook de afstemming met huisarts en apotheek verloopt meestal soepel op deze manier. Het is een-op-een zorg en ik pas me aan aan wat nodig is.