Opleiding

Studies
Na mijn middelbare school had economie mijn interesse en pas veel later de zorg. De opleiding in de zorg heb ik in delen gevolgd en leer daarin nog steeds. Op dit moment heb ik in ieder geval de diploma’s van de volgende opleidingen behaald:
– Verpleegkundige Zorgcollege Rotterdam (MBO-2022)
– Hogere Economische school Rotterdam (HBO-1984)
– Masters in Marketing Leiden (WO-1986)

Cursussen
In mijn werkende leven heb ik altijd veel cursussen gevolgd. Te veel om hier allemaal te benoemen. De belangrijkste geef ik hieronder weer.
– Zorg: Tiltechnieken, Terminalezorg, Reanimatie, Dementie, Chronische beademing
– Organisatie: Project management, Mediation, Communicatie, Contemplatief Luisteren
– Diverse: Yoga, Tantra, Massage, Meditatie

Terug naar Pim Mol

Ervaring

Daar mijn werkervaring in het bedrijfsleven minder relevant is voor het werken in de zorg, vat ik die ervaring samen als project- en management functies in het hoger kader bij o.a. Abn Amro. Liever vertel ik iets meer over mijn ervaring in de zorg van de afgelopen tien jaar. Ik ben gestart als mantelzorger voor mijn ouders en een dierbare vriend en heb hen begeleid in de laatste fase van hun leven. Vrij snel daarna heb ik een aantal vaste cliënten gekregen voor wie ik de meest uiteenlopende zorgtaken heb vervuld. Bij de een beperkte de taken zich tot de algemene dagelijkse verzorging als wassen, aankleden, eten en medicatie aanreiken. En de ander begeleidde ik in de terminale fase. Ik merkte dat ik me juist in die laatste fase waar er veel speelt me thuis voel. Geleidelijk aan ben ik me meer en meer op alleen de terminale zorg gaan richten. Zowel in het jongeren hospice Xenia als in de thuiszorg.

In het jongeren hospice Xenia ben ik sinds de start van het huis (2013) werkzaam, eerst als zorgvrijwilliger en assistent in de organisatie van de 75 vrijwilligers en de laatste jaren als betaalde verpleegkundige. Het is juist de combinatie en de afwisseling van het werken in een team in het hospice met het werken alleen in de thuissituatie dat me scherp en geboeid houdt.

Terug naar Pim Mol