Vanuit het hart

Het lijkt wel of ik mijn hele leven al in de zorg werk, zo natuurlijk beweeg ik me op dat vlak. Ik kom binnen, maak contact met de cliënt, kijk waar die staat, luister naar wat hij of zij wil en vandaaruit verleen ik de beste zorg voor de cliënt. Ik neem de cliënt zoals die is met al zijn of haar aardigheden en eigenaardigheden. En zo ook de mantelzorgers eromheen. Samen met de cliënt streef ik ernaar de kwaliteit van zijn of haar leven zo hoog mogelijk te houden. Ik geef tijd en aandacht vanuit een liefdevol hart. En als het de laatste fase betreft maak ik die samen met de cliënt zo comfortabel en waardig mogelijk zodat overlijden in alle rust kan plaatsvinden. Ik ga uit van de bestaande situatie en kijk vandaaruit wat mogelijk is. En er is vaak meer mogelijk dan mensen denken.

Stap voor stap

Eerst neem ik contact met je op om van je te horen welke zorg je precies nodig hebt en hoe de situatie is. Het liefst kom ik even bij je langs om elkaar te ontmoeten. Als het van beide kanten klikt en ik de zorg kan verlenen die je nodig hebt, dan ontvang je van mij schriftelijk een beschrijving van de te verlenen zorg, de bijbehorende kosten, de tijdsduur en de ingangsdatum van de zorg. Als het een terminalezorg betreft waarbij meerdere zorgverleners nodig zijn, dan doe ik een beroep op de thuiszorgorganisatie AlsCare die de zorg overneemt en regelt dat je een team van vaste zorgverleners krijgt die ervaring hebben in de terminale zorg.